Skip links

Privacy verklaring NL


OOAK Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Contactgegevens

https://ooak.solutions
OOAK Solutions Amsterdam, Kamer van Koophandel onder nummer 82605319
BTW-nummer NL003706166B66
Telefoonnummer +31 641506573

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

OOAK Solutions verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Informatie over je surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens

Als je contact opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die je verstuurt informatie over jou bevatten, zoals je naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en je vraag. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

• Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze onderneming te promoten, verwerken we je vragen om je informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden.
• Dit kan inhouden dat we reageren op je vraag of je uitnodigingen sturen voor onze evenementen.
• We gebruiken HubSpot CRM om je e-mailadres en informatie die je tijdens een aanvraag via de website verstrekt te verwerken, en om je uitnodigingen en promotioneel materiaal te sturen. Meer informatie over hoe zij persoonsgegevens verwerken, vind je hier: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
• We kunnen ook vragen verwerken om stappen te ondernemen die je van ons vraagt met het oog op het aangaan van een contract om je onze diensten te verlenen.
• Je bent niet verplicht om ons gegevens te verstrekken, maar als je niet alle noodzakelijke informatie verstrekt, kunnen we je mogelijk niet helpen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ooak.solutions en wij zullen deze informatie verwijderen.

Voor welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. OOAK.solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken OOAK.solutions analyseert jouw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Verwerking van persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

OOAK.solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. OOAK.solutions gebruikt de volgende software of systemen: Google Analytics (website analyse), Google Ads, Ahrefs en HubSpot.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

OOAK.solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: We bewaren de gegevens zolang het een klant van ons betreft. Als een klant geen klant meer is, verwijderen we gegevens die niet relevant zijn voor boekhoudkundige redenen. Hetzelfde geldt voor vacatures. Als iemand niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, verwijderen we de gegevens binnen een redelijke termijn. Als iemand op gesprek komt en wordt aangenomen, bewaren we de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Allereerst houden wij je informatie vertrouwelijk. OOAK.solutions verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer we je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, zorgen we ervoor dat we standaardcontractbepalingen hebben opgesteld als waarborg voor deze transactie. De informatie wordt gedeeld met ons personeel, leveranciers of onderaannemers en zakenpartners voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken en hebben ingestemd met de regels zoals beschreven in deze privacyverklaring. Verder kunnen we je informatie openbaar maken voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen (wat kan inhouden dat we informatie verstrekken aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties); in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventiedoeleinden).

Cookies of vergelijkbare technieken

OOAK.solutions maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

• We verwerken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten samen te stellen over die activiteit (bijvoorbeeld je IP-adres wordt gebruikt om het land te benaderen van waaruit je onze website bezoekt, en we aggregeren deze informatie zodat we bijvoorbeeld weten dat de meeste bezoekers van onze website uit een bepaald land of gebied komen).
• Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven bij het verbeteren van onze website, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo gepersonaliseerd en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen worden aangepast via onze website; echter, het uitschakelen van bepaalde cookies kan voorkomen dat je volledig gebruik kunt maken van onze diensten en de functionaliteit van de website kan beperkt zijn. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.
• Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van jou te ontwikkelen. Alle dergelijke informatie wordt geaggregeerd en anoniem opgeslagen.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd om ze te plaatsen. Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Als je gebruik wilt maken van je recht van bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als je andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ooak.solutions. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. OOAK.solutions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Wij wijzen je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij OOAK.solutions hechten we veel waarde aan je gegevensprivacy. We hebben maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze geavanceerde beveiligingssystemen en protocollen zorgen ervoor dat je gegevens te allen tijde beschermd blijven.

We erkennen dat in de digitale wereld van vandaag, zelfs met de meest stringente beveiligingsmaatregelen, inbreuken en ongewenste activiteiten een trieste realiteit zijn. Daarom vragen we je, als je enige zorgen hebt over de veiligheid van je gegevens of als je misbruik vermoedt, om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Je alertheid speelt een cruciale rol in onze voortdurende inspanningen om datalekken te bestrijden en de beveiliging te verbeteren. In deze verbonden omgeving vertrouwen we op de collectieve waakzaamheid van onze gebruikers om de integriteit van onze systemen en diensten te behouden.

Neem direct contact met ons op via info@ooak.solutions. Ons toegewijde databeveiligingsteam zal je zorgen grondig onderzoeken en snel handelen om eventuele problemen op te lossen. Je vertrouwen in onze gegevensbeschermingsmaatregelen is van het grootste belang voor ons.

This website uses cookies to improve your web experience. Please visit our Privacy Policy for more information.